Start |  LRK Trio  |  If You Have A Dream

LRK Trio

LRK Trio: If You Have A Dream

If You Have A Dream

CD

VÖ: 06.10.17

Bestellnummer: 7090025831867

Label: LOSEN RECORDS

Vertrieb: in-akustik GmbH & Co. KG

Genre: Mainstream Jazz (Jazz)

CD 1

Nr. Titel Dauer Audio
1.
Nebylitsa
Lebedev, Evgeny
6:32
2.
If You Have A Dream
Revnyek, Antony
5:21
3.
Forgotten Song
Lebedev, Evgeny
5:07
4.
Drops
Lebedev, Evgeny
6:28
5.
Luminessence
Kravtsov, Ignat
8:07
6.
Zingaro
Jobim, A.C.
7:01
7.
Playasovaya
Lebedev, Evgeny
6:19
8.
The Thinker
Revnyek, Antony
8:05